Du er her: Hjem/Eldre nyheter

NUF – en selskapsform til bekymring?

Konkursrådet har i den senere tid tatt opp spørsmål knyttet til konkursbehandlingen av norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF). NUF er en selskapsform som øker sterkt, og tiltrekkes ofte av useriøse aktører. På Konkursrådets konferanse i november 2006 ble det reist en rekke problemstillinger om den kraftige oppblomstringen av NUF. I Konkursrådets uttalelse nr. 54 om konkursbehandling av norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF), behandles flere av disse problemstillingene nærmere. Du kan også lese om NUF i Nordisk Tidsskrift for Selskabsret (NTS) 2007:4 s. 52-63 Lena Johnsen: Konkursbehandling av Norsk filial av Utenlandsk Foretak, og i NTS 2007:2 s. 21 flg.

 

I Kapital nr. 4/08 settes det fokus på den sterke økningen av nyregistrerte NUFer. Under overskriften ”Billig kan bli rådyrt”, pekes det blant annet på at mange er rundlurt av useriøse tilbydere som selger NUF-pakker for noen hundrelapper.

I artikkelen fremgår det at det ble registrert over 5500 nye NUFer i fjor, og at Brønnøysundregistrene nå har registrert mer enn 23000 NUFer totalt.

 

Konkursrådets leder, advokat Knut Ro, uttaler til Kapital at det er få problemer med reelle NUFer, det vil si de som faktisk driver virksomhet i registreringslandet.

-        Problemet er de NUFene som ikke har virksomhet i hjemlandet de er registrert i, men som har registrert seg slik fordi de mener det gir mindre problemer og færre regler å forholde seg til. Vi ser useriøse aktører som tilbyr disse pakkene uten å gi god nok informasjon om hvilke plikter det medfører. Vi frykter også at noen velger NUF for å skjule en ikke helt seriøs virksomhet.

 

Dette støttes også av førstestatsadvokat i Økokrim Gunnar Holm Ringen, som uttaler til Kapital at det i dette markedet drives økonomisk kriminalitet.


Web levert av CustomPublish AS