Du er her: Hjem/Eldre nyheter

NUF-kaoset i norsk rett: Et bidrag til oppklaring

I Tidsskrift for Rettsvitenskap nr. 03 2010 har stipendiat Hedvig Bugge Reiersen og førsteamanuensis Beate Sjåfjell ved institutt for privatrett bidratt med artikkelen ”NUF-kaoset i norsk rett - Et bidrag til oppklaring”. Artikkelen tar innledningsvis for seg bakgrunnen for den alternativet selskapsformen og gjør deretter rede for et NUF fra fødselen (opprettelsen), gjennom livet (kontraktsinngåelser, arbeidsforhold m.m.) til døden (konkurs eller sletting) med fokus på de områdene hvor de norske reglene fremstår som spesielt problematiske i forhold til våre EØS-rettslige forpliktelser.

Les artikkelen i Tidsskrift for Rettsvitenskap nr. 03 2010 s. 423-463 eller i PDF her


Web levert av CustomPublish AS