Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Ny forskrift om rekvirentansvar

Ny forskrift om rekvirentansvar i konkurs ble vedtatt 27. januar 2005, og innebærer et rekvirentansvar på opptil 50 ganger rettsgebyret. Forskriften trer i kraft 1. juli 2005 (samtidig med legalpanteretten for konkursboet) og erstatter forskrift 17. juli 1989 nr. 566 om rekvirentens ansvar for kostnadene ved konkursbehandling. Dersom begjæringen er innlevert før 1. juli 2005, men bobehandlingen avsluttes etter dette tidspunkt, er rekvirentens ansvar begrenset slik som fastsatt i den eldre forskrift. Les den nye forskriften her.

Web levert av CustomPublish AS