Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Ny funksjonalitet i samlelistene for lønnskrav under Lønnsgarantiordningen

Den nye versjonen regner ut summen av de individuelle kravene og sorterer søkerne alfabetisk på navn. Den regner også ut sum for hver side, og en samlet sum for hele innsendelsen. Dette betyr at det blir lettere å finne frem til søkerne, særlig i de store boene. I tillegg slipper man å bruke tid på kontrollsummering av krav, noe som vil spare tid både for bostyrer og direktoratet. Blanketten er utviklet i samarbeid med en del erfarne konkursadvokater, for å finne frem til en egnet funksjonalitet for blanketten. Den nye blanketten er todelt. Alle opplysninger legges inn i et Excel regneark, denne informasjonen legges deretter over i et Word-dokument som skrives ut i papirversjon og sendes direktoratet som tidligere. Foreløpig skal ikke samlelisten sendes inn elektronisk, men dette vil bli vurdert når det er lagt til rette for elektronisk signatur. Grunnen til at man har måttet lage et todelt system er av tekniske årsaker. Lønnsgarantiseksjonen anbefaler bostyrer å kun lagre Excel-versjonen, mens Word-versjonen kun brukes til utskrift før oversendelse til direktoratet. Dersom man ikke får til å bruke den nye B-blanketten, kan man få hjelp hos SignForm, firmaet som har utviklet den tekniske delen av blanketten. SignForm nåes på telefon 22 75 51 50 eller e-post info@signform.no Det er en del innstillinger på PC’en som må være riktige før blanketten fungerer slik den skal. Kontaktopplysningene finnes også på blankettens hjemmeside. http://blanketter.ft.dep.no/ Velg deretter Arbeidstilsynet (under ASD). Her finner du alle blankettene til Arbeidstilsynet. De nye B-blankettene har to ikoner (excel og word) mens den gamle utgaven bare har et ikon. Pass på at dette blir riktig utgave! På Arbeidstilsynets hjemmesider ligger en direkte lenke til hver og en av blankettene; http://www.arbeidstilsynet.no/publikasjoner/skjemaer/skjeb.html


Web levert av CustomPublish AS