Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Ny kjennelse om beviskrav for insolvens

Høyesteretts ankeutvalg avsa 18. desember en kjennelse om vurderingen av beviskrav for insolvens.

Lagmannsretten hadde kun vurdert hvorvidt det strenge beviskravet for presumsjons-regelen for insolvens i konkurslovens § 63 var innfridd, og unnlatt å vurdere det noe lavere beviskravet etter §§ 61 jf 60, selv om sistnevnte utgjorde tingrettens grunnlag for konkursåpning.

Høyesterett viste til at ”beviskravet for kravets eksistens er noe lavere i forhold til § 60 enn i forhold til § 63”, og fastslo at lagmannsrettens kjennelse måtte oppheves.

Hele dommen kan leses her

 

Web levert av CustomPublish AS