Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Ny melding fra Skattedirektoratet

Melding om myndighetenes adgang til betinget tilsagn til dekning av utgifter ved behandling av konkursbo. Nytt fra 1. januar 2012 er at den kreditor som har størst krav i boet gi tilsagnet.

Meldingen gir retningslinjer for skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger, både for når de skal benyttes og hvordan det skal rapporteres.

Formålet med tilsagnsordningene er ifølge Skattedirektoratet å følge opp skatte- og avgiftskrav i konkursbo. I tillegg kan det stilles tilsagn i tilfeller hvor det er mistanke om skattekriminalitet eller eventuelt annen økonomisk kriminalitet som har påvirket skatte- og avgiftskreditorenes krav.

Du kan lese meldingen her:

http://www.skatteetaten.no/no/Skattedirektoratets-meldinger/Skatte--og-avgiftsmyndighetenes-tilsagnsordninger1/


Web levert av CustomPublish AS