Nye nyttige funksjoner på Statens vegvesens nettsider

Det er nå mulig å søke på et personnummeret eller et organisasjonsnummer for å se hvilke kjøretøy (og hengere) som er registrert på en person eller et foretak:

Sjekk andres kjøretøy

Det er også mulig å overdra et kjøretøy på vegne av et konkursbo. Bostyrer kan nå sende inn en salgsmelding på vegne av bedriften har gått konkurs. Statens vegvesen må ha dokumentasjon på at bostyrer har rett til å representere den andre parten og følgende dokumenter må vedlegges:

1) Salgsmelding utfylt, underskrevet og skannet

2) Bostyrerattest

3) Kopi av din ID.

Send inn salgsmelding på vegne av en selger

Merk at det bare er mulig å sende inn 2 dokumenter via tjenesten. To av dokumentene må derfor skannes sammen eller slå sammen to PDF-filer for å kunne fullføre innsendingen. Det anbefales at man slår sammen salgsmeldingen(e) og fullmakten.

Web levert av CustomPublish AS