Du er her: Hjem

Nye typegodkjente vilkår for bostyreforsikringen er satt i kraft fra 1. januar 2014

Med virkning fra 1. januar 2014 er det satt i kraft nye typegodkjente vilkår for bostyreforsikringen. Vilkårene inneholder ingen materielle endringer av større betydning, men en del punkter er endret i klargjørende eller presiserende hensikt.

De endringene som er foretatt er følgende:

 • Klargjøring i pkt. 2.3, ved at det er tydeliggjort at administrativt personell er inkludert i dekningen.
   
 • Klargjøring i pkt. 4.1 og 4.2 for å sikre at det er større klarhet rundt det forhold at dekningen også omfatter kostnader som kan oppstå dersom f.eks. søksmål brukes som “våpen” mot bostyrer/bobestyrer.
   
 • Endring i pkt 7.1 klargjøring/presisering av hvilke type garanti som ikke omfattes av dekningen.
   
 • Endring av hele pkt. 9. Erfaring med en del skadesaker har vist at det i noen tilfeller var vanskelig å få en ønsket fremdrift, og forsikringsgiver har derfor bedt om en endring for å sikre denne fremdriften. Endringen fremstår i utgangspunktet ganske omfattende, men dette kun fordi det viste seg vanskelig å oppnå ønsket form på skadebehandlingen uten relativt omfattende omskrivinger. Endringene som er foretatt kan muligens sies å være til fordel for kravstiller, men er foretatt for å kunne stoppe unødvendige prosesser hvor ansvarsforholdet fremstår entydig.
   
 • Pkt. 10 er i hovedsak kun forandret mht. rekkefølge. Hovedregelen om regress på kr 50 000 kommer nå som første punkt, samt at teksten i 10.3 er utdypet noe i forhold til faktisk virkefelt.

 De nye vilkårene er typegodkjente med virkning fra 1. oktober 2013.

Vilkårene finnes på Advokatforeningens nettsider, www.advokatforeningen.no

Web levert av CustomPublish AS