Nytt konkursråd fra årsskiftet

Statens sivilrettsforvaltning har oppnevnt nytt konkursråd for perioden 2022-2024. Konkursrådet er sammensatt av eksperter som jobber med konkursrett i praksis.

 

Konkursrådet har en rådgivende og veiledende funksjon. Rådet arbeider for en effektiv, praktisk og resultatorientert insolvensbehandling innenfor rammen av gjeldende lover og forskrifter, og fremmer en harmonisering av praksis. Videre skal Konkursrådet bidra til en samordnet og målrettet forebygging og bekjempelse av konkurskriminalitet.

 

I sitt arbeid deltar Konkursrådet i lovgivningsprossesser og fremmer forslag om lovendringer når det er behov for forbedringer.

Konkursrådets sammensetning per 1. januar 2022 er slik:

Leder:
Advokat Knut Ro, Ro Sommernes Advokatfirma DA, Oslo

Medlemmer:
Førstestatsadvokat Bård Thorsen, ØKOKRIM, Oslo
Advokat Bjørn Åge Hamre, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Bergen
Fagdirektør Anders Kløven, Skattedirektoratet, Oslo
Seniorskattejurist Rakel Ree Lilleholt, Skatteetaten, Trondheim
Tingrettsdommer Hanne Tenden, Oslo tingrett
Statsautorisert revisor Bengt Eriksen, Deloitte, Stavanger
Advokat Stine Snertingdalen, Kvale Advokatfirma DA, Oslo

Web levert av CustomPublish AS