Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Nytt postgebyr fordyrer bobehandlingen.

Det koster nå 520 kr for å ettersende post til ny adresse. Av Postens internettsider fremgår det at ”Denne tjenesten gjelder kun for privatpersoner… Når du eller familien skal på ferie eller av andre årsaker ikke er hjemme, kan posten ettersende til det stedt du/dere er”. Til tross for at gebyret synes å dekke en ekstraservice for privatpersoner, belastes også konkursboer ved personlig konkurs der posten for et begrenset tidsrom omadresseres til bobestyrer i tråd med konkursloven § 104. Privatpersoner og personlige konkursbo blir i postens gebyrordning likestilt. Dette selv om et konkursbo er et eget rettssubjekt og ikke kan karakteriseres som en privatperson. Omadressering av konkursboer av firmaer omadresseres derimot uten gebyr. De fleste konkursboer, særlig ved personlige konkurser innstilles etter konkursloven § 135 fordi det ikke er tilstrekkelig med midler i boet. Utgiftene dekkes i disse tilfeller av den som har begjært konkurs, som oftest offentlige myndigheter gjennom å ha stilt garanti med kr 20000. I de tilfelle hvor det finne midler i boet vil utgiftene i realiteten bli dekket av kreditorene. Manglende midler til å foreta en forsvarlig bobehandling er et generelt problem. Det har derfor vært ansett som en viktig oppgave for det offentlige å sikre midler til bobehandling. Dette kommer blant annet til utrykk i høringsnotat fra Justisdepartementet (17. juni 1989 nr. 566)


Web levert av CustomPublish AS