Du er her: Hjem/Eldre nyheter

OECD rapport om rammevilkår som antas å stimulere til nyetablering av bedrifter

I en rapport som foreligger fra OECD fremgår det blant annet at de ulike landenes konkursregler antas å ha stor betydning for nyetablering av bedrifter

Rapporten heter “Micro-policies for growth and productivity”. Rapporten redegjør blant annet for hvilke faktorer og rammebetingelser som påvirker etablering av nye selskaper. To ulike metoder (benchmark methology og regression technique) har blitt benyttet for å finne ut av hvilke rammevilkår som har størst betydning. Til sammen viser resultatene at konkursregler, sammen med risikokapital (venture capital) og generell kunnskap om reglene for etablering av selskaper (entrepreneurial education), utgjør de viktigste rammebetingelsene for antall nyetableringer i et land.

 

Det fremgår av rapporten at særlig endringer i konkursreglene kan påvirke muligheten og interessen for nyetablering av bedrifter. Først og fremst kan endringer øke eller redusere ønsket om å etablere et nytt selskap i et bestemt land. Videre kan konkursreglene få stor betydning for ønsket og muligheten til å starte opp på ny i samme land etter en konkurs. Undersøkelser viser at dersom et selskap går konkurs, kan erfaringene fra denne øke mulighetene for suksess ved ny oppstart av virksomhet. Videre indikerer rapporten at særlig de prosessuelle regelene ved konkurs kan bidra til å stimulere oppstart av nye bedrifter. Reglene om hvor lenge kreditorene beholder sin rett til å forfølge sitt krav mot skyldneren og hvilke restriksjoner loven pålegger konkursdebitor, viser seg å være spesielt viktige i denne sammenheng.

 

Les rapporten her

 

 


Web levert av CustomPublish AS