Du er her: Hjem

Økning i rettsgebyret fra 1. januar 2016

Fra 1. januar 2016 økes rettsgebyret -R- fra kr 860 til kr 1 025.

Dette innebærer at rekvirentansvaret på 50xR etter konkursloven §§ 67 og 73 nå utgjør kr 51 250. Før økningen var det maksimale ansvaret for nødvendige boomkostninger på kr 43 000. Endringen utgjør følgelig en økning på kr 8 250.

Gebyret til tingretten på 25 eller 12 ½ R er så vidt Konkursrådet er kjent med ikke endret. Dette gjør at rekvirentansvaret nå gir bostyrer noe mer å jobbe for.

Samtidig økes den offentlige salærsatsen fra kr 970 til kr 995 fra og med 1. januar 2016.

Web levert av CustomPublish AS