Du er her: Hjem

Økning i rettsgebyret fra 1. januar 2017

Fra 1. januar 2017 økes rettsgebyret – R – fra kr 1 025 til kr 1 049.

 

Dette innebærer at rekvirentansvaret på 50xR etter konkursloven §§ 67 og 73 nå utgjør kr 52 450. Før økningen var det maksimale ansvaret for nødvendige boomkostninger på kr 51 250. Endringen utgjør følgelig en økning på kr 1 200.

 

Gebyret til tingretten på 25 eller 12 ½ R er så vidt Konkursrådet er kjent med ikke endret. Dette gjør at rekvirentansvaret nå gir bostyrer noe mer å jobbe for.

Samtidig økes den offentlige salærsatsen fra kr 995 til kr 1 020 fra og med 1. januar 2017.

 

Web levert av CustomPublish AS