Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Omkostningsansvaret ved fremsettelse av konkurbegjæring

Borgarting lagmannsrett avsa den 2. november kjennelse vedrørende omkostningsansvaret ved fremsettelse av en konkurbegjæring som senere ble trukket. Kreditor begjærte konkurs med hjemmel i konkursloven § 63, til tross for at deler av kravet ikke var "klart". Debitor hadde reist begrunnede innsigelser ved flere anledninger forut for begjæringen. Konkursbegjæringen ble trukket, og saksøker ble pålagt å erstatte saksøktes saksomkostninger for tingretten. Saksøker påkjærte forgjeves omkostningsavgjørelsen til lagmannsretten. Lagmannsretten kommenterer i hvilken grad en kan pådra seg omkostninger for å "forsvare seg" mot en konkursbegjæring. Les hele kjennelsen her.

Web levert av CustomPublish AS