Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Omstøtelse og kontraktsrettslig tilsidesettelse av heving av kontrakter

Spørsmålet oppstår i tilfeller hvor konkursboet ønsker å tre inn i en uoppfylt kontrakt som er forut for konkursåpningen er hevet av medkontrahenten. Det er ikke uvanlig at forventinger om en fremtidig konkurs motiverer medkontrahenter til å trekke seg fra en avtale med skyldneren. Konkursboet vil i utgangspunktet være bundet av at en kontrakt er hevet før konkursåpning. Forfatteren drøfter i artikkelen to hovedgrunnlag for at boet kan være ubundet av en heving før konkursåpningen. For det første drøftes boets stilling etter de alminnelige kontraktsrettslige regler og for det andre drøftes boets rett til omstøtelse av hevingen etter den subjektive omstøtelsesregelen i konkurs. Artikkelen konkluderes med at boet etter de kontraktsrettslige regler kan bestride hevingen og tre inn i kontrakten, dersom retten ikke er tapt ved passivitet. Hun konkluderer videre med at den subjektive omstøtelsesregelen kan gi adgang tit å omstøte uberettiget heving av kontrakt. Henriette Nazarians artikkel ”I hvilken grad er boet bundet av heving av kontrakt før konkursåpning? ” er publisert i Lov og Rett nr. 9, 2001, side 541 – 548.


Web levert av CustomPublish AS