Omtale av rettspraksis

Her finnes nyhetsmeldinger og kort omtale av rettspraksis. Siden vil bli oppdatert.

Høyesterettsdom om tilbakeholdsrett

Publisert: 19. februar .2013

Ny kjennelse om beviskrav for insolvens

Publisert: 7. januar .2013

Ny dom om moms i konkurs

Publisert: 14. juni .2012

Høyesterettskjennelse om taushetsplikt

Publisert: 3. mai .2012

Omstøtelse etter deknl. § 5-5

Publisert: 19. april .2006

Kjennelse om tvangsoppløsning av aksjeselskap

Publisert: 14. november .2001

Dekning i formuesgode som tilhører skyldneren

Publisert: 21. desember .2006

Omstøtelse - ny dom fra Høyesterett

Publisert: 20. september .2001

Lagmannsrettsdom om proforma

Publisert: 25. mars .2000
Web levert av CustomPublish AS