Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Oppdatert artikkel om mulighetene for innhenting av bevis i USA

Advokat Cameron Beard fra New York skrev i 2001 en artikkel om mulighetene som finnes for innhenting av bevis i USA, både generelt og i forbindelse med konkurs. Det har skjedd en utvikling i USA siden artikkelen kom, blant annet med en dom fra den amerikanske Høyesterett (Intel saken fra 2004). En oppdatert versjon av artikkelen kan du lese her

Det er gode muligheter for å få innhentet bevis i USA fra private parter. Både USA og Norge har ratifisert Haagkonvensjonen om innhenting av bevis i sivil rettergang. Kapittel 15 i konkursloven fra 2005 åpner for rettslige avhør med sikte på å avdekke skyldnerens eiendeler og forpliktelser i USA , mens Del 1782 av United States Codes Tittel 28 er tilgjengelig for innhenting av bevis både til bobestyrere og parter i andre sivile saker.

Cameron Beard har mange norske klienter. Han snakker norsk og er brukt av bobestyrere blant annet i jakten på Rekstenformuen og Jahreformuen. http://www.blankrome.com/


Web levert av CustomPublish AS