Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Oppnevning av bobestyrer

På bakgrunn av en henvendelse fra en advokat, har Konkursrådet avgitt en uttalelse om oppnevning av bobestyrer. Konkursrådet understreker at det er viktig for bobestyreren å fremstå som uavhengig i forhold til skyldneren og den enkelte kreditor. Er flere selskaper i en gruppe konkurs, kan det av arbeidsmessige grunner være hensiktsmessig å benytte den samme bobestyreren. På den annen side kan selskapene og kreditorene i selskapene ha motstridende interesser, og det taler for at det bør benyttes forskjellige bobestyrere. Skifteretten må foreta en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. Les uttalelse nr 32 i sin helhet.


Web levert av CustomPublish AS