Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Permanent bokoordinator

Toårig prøveperiode gav færre henleggelser og flere tiltaler innen konkurskriminalitet. Nå får Oslo permanent bokoordinator fra 2013.

Prøveprosjektet har vært et samarbeid mellom Oslo byfogdembete, Oslo politidistrikt og Konkursrådet. Målet med prosjektet har vært bedre oppfølging av straffbare forhold i konkurs og bedre ressursutnyttelse. Bokoordinatoren har som oppgave å gjennomgå samtlige innberetninger som sendes til politiet, og sortere ut hvilke saker som bør følges opp av politiet og hvilke som kan legges til side. Deretter skal bokoordinatoren forsøke å gi rask tilbakemelding til bostyrerne om hvorvidt deres anmeldelser vil bli fulgt opp videre av politiet eller ikke.

I budsjettforslaget for 2013 skriver Justis- og beredskapsdepartementet at evalueringen av bokoordinatorprosjektet viser at ”god kommunikasjon mellom politiet og bobestyrerne høyner kvaliteten på anmeldelsene og legger grunnlaget for at ressursinnsatsen blir riktig i den konkrete sak. Dette gir kortere saksbehandlingstid, høyere oppklaringsprosent og en markert oppgang i antall saker med positive påtaleavgjørelser”.

Budsjettforslaget i Prop 1 S (2012-2013) kan leses her

 

Web levert av CustomPublish AS