Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Postgebyr for omadressering av skyldnerens post

Konkursrådet har etter flere henvendelser fra bostyrere avgitt uttalelse om postens innføring av gebyr for omadressering av skyldnerens post.

Konkursrådet finner det uheldig at det skal betales gebyr for midlertidig ettersending av post til konkursboer ved personlige konkurser. Konkursrådet ser det likevel slik at mye kan tale for at Posten kan gebyrlegge tjenester i samsvar med kostnadene. Fra Konkursrådets side er innføringen av postgebyr ytterligere et moment som understreker at konkursboene må tilføres økte midler. Hvorvidt bostyrer skal melde omadressering er en avgjørelse boet konkret må vurdere ut fra hvorvidt dette anses som en hensiktsmessig bruk av boets ressurser. Boet har ikke plikt til å omadressere skyldnerens post. Det er etter rådets oppfatning ikke slik at det i alle bo er nødvendig å omadressere posten. Varigheten av omadresseringen vil også påvirke kostnaden (se prisliste nedenfor). Les nærmere uttalelse nr. 45. BÅH


Web levert av CustomPublish AS