Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Program for Konkursrådets grunnkurs i Tromsø 18. - 19. oktober 2012

Konkursrådet har gleden av å invitere deg til deltakelse på Konkursrådets grunnkurs i Tromsø 18.-19. oktober 2012.

Påmelding

AURORA KINO TROMSØ

18. oktober

08.45-09.00 Registrering
09.00-09.30 Velkommen. Kort oversikt over forskjellige stadier og aktører i bobehandlingen
v/ advokat Knut Ro, partner i Ro Sommernes og leder av Konkursrådet
09.30-10.00 Offentlig rekvirent. Saksbehandlingen før konkurs
v/ John Alfred Sætre, underdirektør i Skattedirektoratet og medlem av Konkursrådet
10.00-10.30 Konkursbegjæring og rettsmøte
v/ Ernst Moe, førstebyfogd ved Stavanger tingrett og medlem av Konkursrådet
10.30-10.45 Pause
10.45-11.45 Bostyrerens arbeid
v/ advokat Karen Margrethe Rime, partner i Rime advokatfirma og medlem av Konkursrådet
11.45-12.45 Lunsj
12.45-13.15 Første skiftesamling
v/ Ernst Moe, førstebyfogd ved Stavanger tingrett og medlem av Konkursrådet
13.15-14.00 Abandonering og legalpant
v/ advokat Karen Margrethe Rime, partner i Rime advokatfirma og medlem av Konkursrådet
14:00-14.15 Pause
14.15-15.15 Straffbare forhold i konkurs – særlig om straffeloven kap. 27
v/ førstestatsadvokat Bård Thorsen, leder for ØKOKRIMs konkursteam og medlem av Konkursrådet
15.15-16.00 Informasjon fra Konkursregisteret v/ Karl Erik Rørmark, underdirektør ved Konkursregisteret

18.00-19.30 Sosialt arrangement
19.30-22.30 Middag 

19. oktober

09.00-09.45 Omstøtelige forhold
v/ advokat Knut Ro, partner i Ro Sommernes og leder av Konkursrådet
09.45-10.00 Pause
10.00-11.00 Gjennomgang av skyldnerens regnskap
v/ statsautorisert revisor Hilde L. Krogh, Ernst & Young og medlem av Konkursrådet
11.00-11.30 Avslutning av bobehandling
v/ Ernst Moe, førstebyfogd ved Stavanger tingrett og medlem av Konkursrådet
11.30-12.30 Lunsj
12.30-15.00 Gjennomgang av oppgave
v/ advokat Karen Margrethe Rime, partner i Rime advokatfirma og medlem av Konkursrådet og Knut Ro, partner i Ro Sommernes og leder av Konkursrådet. Kursdeltakerne vil få utdelt en oppgave som de skal løse før kurset. Konkursrådet går gjennom og diskuterer oppgaven med kursdeltakerne.
15.00-15.30 Økt samarbeid i konkurs. Avslutning
v/advokat Knut Ro, partner i Ro Sommernes og leder av Konkursrådet

Web levert av CustomPublish AS