Du er her: Hjem

Redusert krav til oppbevaringstid for regnskapsmateriale

Ved endring i bokføringsforskriften 22. desember 2014 er det gjort flere tilpasninger til den reduserte oppbevaringstiden etter bokføringsloven § 13. Endringene trådte i kraft 1. januar 2015.

Fra samme tidspunkt ble forskrift 28. januar 2014 nr. 56 om overgangsregler til lov 13. desember 2013 nr. 121 om endringer i bokføringsloven opphevet.

Dette innebærer at regnskapsdokumentasjon etter bokføringsloven § 13 første ledd nr. 1 til 4 kan kastes etter 5 år, så fremt den bokføringspliktige ikke har dokumentasjon som faller innunder unntakene om lenger oppbevaringstid i bokføringsloven eller unntakene i andre lover.

Det er publisert en artikkel med mer utfyllende informasjon om endringene på Deloittes sine hjemmesider, trykk her for lenke til artikkelen.  

Web levert av CustomPublish AS