Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet

Regjeringen lanserer en ny handlingsplan, og konkursbehandling nevnes som viktig for å avdekke ulike former for økonomisk kriminalitet. Det anses som en hovedutfordring å sikre at konkursboene har tilstrekkelige midler til å gjennomføre bobehandlingen uten å måtte innstilles på et tidlig tidspunkt. Justisdepartementet har vurdert Konkursrådets forslag om at opplysninger på alle stadier av bobehandlingens gjøres offentlige gjennom konkursregisterets internettsider, og tar sikte på å fremme en proposisjon om elektronisk kommunikasjon i bobehandlingen i løpet av 2004. I tillegg vil regjeringen revidere reglene om konkurskarantene for å i større grad skille mellom de "ærlige" og "uærlige" konkursene. Les mer om handlingsplanen (kapittel 15) her.

Web levert av CustomPublish AS