Du er her: Hjem/Rettskilder

Rettskilder innen konkurs

Lov

De mest sentrale lovene innen konkursbehandling er konkursloven, dekningsloven, panteloven, og lønnsgarantiloven med tilhørende forskrift. Lovene er tilgjengelige hos lovdata.

Forskrift

Sentrale forskrifter innen insolvensbehandling finnes hos lovdata.

Rundskriv

Rundskriv fra Justis- og beredskapsdepartementet i forbindelse med konkurslovgivningen blir gjort tilgjengelig etter hvert. Disse kan om ønskelig lastes ned i PDF-format, som egner seg for utskrift

Web levert av CustomPublish AS