Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Riksadvokaten anbefaler samarbeidsmodell

Allerede i 1992 innledet daværende Bergen politikammer et organisert samarbeide med kontrolletatene i Bergen i konkurssaker. Med utgangspunkt i bostyrers innberetning blir det avholdt regelmessige samarbeidsmøter (konkursmøte) mellom politiet og skatte- og avgiftsforvaltningen for på den måten og sikre en effektiv behandling av straffesaker. Riksadvokaten skriver i brev av 5. oktober at denne samarbeidsmodellen kan være et godt grunnlag for utarbeidelse av liknende tiltak i andre politidistrikter.

Web levert av CustomPublish AS