Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Salær til bobestyrer

Oslo skifterett sendte den 22. juni 2001 ut et rundskriv til sine bobestyrere i forbindelse med merverdiavgiftsreformen. Det heter bl.a. i rundskrivet:

"Oslo skifterett vil inntil eventuelt annet bestemmes av kompetent myndighet, legge til grunn at i de tilfelle hvor bobehandlingen, gebyr samt advokatinnsats, vil utgjøre hele det beløp som rekvirentansvaret innebærer, vil merverdiavgift kunne belastes i tillegg i henhold til kkl § 73 tredje ledd."

Du kan lese rundskrivet i sin helhet her.

Vi har også lagt Oslo skifteretts rundskriv om salærfastsettelser av 8. november 2000 på nettet. Det er i skrivet angitt noen normgivende utgangspunkter for salærer:

"Bobestyrere
Innstillingsboer:
avhengig av boets art og omfang mv
Bobestyrer pr time inntil kr 800 - 850


Slutningsboer:
Bobestyrer pr time inntil kr 950
avhengig av boets art og omfang mv


Tilbakeleveringsboer:
Bobestyrer pr time inntil kr 950
avhengig av boets art og omfang mv.

Du kan lese skrivet i sin helhet her.


Web levert av CustomPublish AS