Samarbeidsrutine i konkurssaker

Samarbeidsrutine i konkurssaker er utarbeidet av en arbeidsgruppe beståenda av representanter fra Konkursrådet, Økokrim, politiet, domstolsadministrasjonen og skatteetaten. Hovedformålet med rutinebeskrivelsen er å få aktørene til å samhandle bedre ved håndtering av straffbare forhold avdekket under konkursbehandlingen. Samarbeidsrutinen finner du her.

Web levert av CustomPublish AS