Seminar om aktuell insolvensrett

 

Velkommen til seminar om aktuell insolvensrett! Temaene som vil bli belyst i seminaret er styreansvar ved fortsatt drift når insolvens truer og utfordringer ved ettertidsvurdering av insolvenstidspunktet, samt EUs direktiv om rekonstruksjon og insolvens (Direktiv (EU) 2019/1023): om direktivets betydning for norsk og nordisk insolvensrett. Avslutningsvis vil vi få synspunkter på gjennomføringen av insolvensdirektivet i dansk rett. Halvdagsseminaret er i regi av Universitetet i Oslo og Konkursrådet.

 

Tid og sted: Aktuell insolvensrett 14. okt. 2020 09:00–12:00, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gt. 47, Oslo / Digitalt via Zoom

 

Les mer og foreta påmelding til seminaret via linken: Påmelding til seminaret Aktuell insolvensrett 

 

Web levert av CustomPublish AS