Seminar om selvstendig rettsvernshevd: Hva nå? (HR-2021-1773-A)

 

Universitetet i Oslo v/ det juridiske fakultet, Oslo senter for kommersiell rett, inviterer til et miniseminar om selvstendig rettsvernshevd. I HR-2021-1773-A tok Høyesterett stilling til den ulovfestede læren om selvstendig rettsvernshevd. Læren var i forkant av HR-2021-1773-A omdiskutert i teorien, særlig etter at Høyesterett avviste anvendelsen av selvstendig rettsvernshevd i HR-2017-33-A. Under miniseminaret diskuteres rettstilstanden etter HR-2021-1773-A, herunder hvilke materielle og metodiske implikasjoner som kan utledes fra kjennelsen.

Innledningen holdes av Sverre Magnus Bergslid Salvesen, mens professor og leder forskergruppe for formuerett, Hans Fredrik Marthinussen,  og høyesterettsdommer Borgar Høgetveit Berg, gir henholdsvis 1. og 2. kommentar. Seansen avsluttes med en debatt om temaet.

 

Tid og sted: 20. okt. 2021 15:30–17:30, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gt. 47, Oslo / Digitalt via Zoom

 

Mer informasjon og påmelding:

 

https://www.jus.uio.no/kommersiell-rett/arrangementer/2021/20211020.html

 

 

Web levert av CustomPublish AS