Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Skyldnere stiller spørsmål ved rettssikkerheten.

Konkursrådet har i den senere tid mottatt flere henvendelser fra konkursskyldnere som mener seg fanget i et system det ikke er mulig å få hjelp til å komme ut av. Nære bånd mellom de ulike aktørene som behandler konkurssaker inngir ikke til tillit. Flere skyldnere retter søkelyset på urimelige følger av postbeslag, salg av eiendeler og lang saksbehandlingstid. Skyldnere opplever det som vanskelig å få forståelse for hvilken rolle bostyrer har ved behandlingen av en konkurssak og etterlyser større imøtekommenhet i forhold til de spørsmål og problemer skyldneren sliter med. På bakgrunn av de henvendelsene Konkursrådet har fått har sekretariatet utarbeidet et kort problemnotat som muligens kan bidra til å sette i gang en debatt om disse spørsmålene. Les artikkelen


Web levert av CustomPublish AS