Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Staten frifunnet for krav om saksomkostninger

I en kjennelse avsagt av Borgarting lagmannsrett 9. september 2005 hadde bostyret i sluttinnberetningen anbefalt å ilegge konkurskarantene. Tingretten var imidlertid ikke enig i dette, og staten v/Justisdepartementet ble etter analogisk anvendelse av forvaltningsloven § 36 ilagt saksomkostningene i forbindelse med behandling av karantenespørsmålet. Lagmannsretten mente derimot at det ikke kunne bli tale om en analogisk anvendelse. Retten kunne heller se at det forelå noe annet rettslig grunnlag for at man ved domstolsbehandling skal ha rett til dekning av saksomkostninger i et slikt tilfelle. Staten ble derfor frifunnet. Les kjennelsen her.

Web levert av CustomPublish AS