Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Statistikk over bobehandling ved Oslo Skifterett og byskriverembete

Konkursrådet arrangerte tirsdag 17. mai Plenumsmøte i Håndverkernes hus i Oslo. Møte behandlet statistikk over bobehandling ved Oslo skifterett og byskriverembete, og en presentasjon av statistikken over behandlingen av konkurssaker ved Oslo politidistrikt. Denne artikkelen omhandler i hovedsak statistikken fra Oslo i sammenligning med samme tall for Kristiansand, Svolvær og Tromsø.

Konkursrådet har for tredje året på rad samlet inn informasjon om hvordan konkursrettens regler fungerer i praksis. I 2001 gjennomførte Konkursrådet samme undersøkelse i Svolvær og Tromsø, og 2002 i Kristiansand. I år har 7 studenter jobbet heltid i 14 dager for å kartlegge konkursbehandlingen i Oslo skifterett og byskriverembete. En slik undersøkelse har aldri tidligere vært gjennomført i Oslo.

Resultatet fra undersøkelsen ble presentert av statsautorisert revisor og tidligere medlem av Konkursrådet, Liv Ørbeck med kommentarer av justitiarius Anne Cathrine Frøstrup.

Justitiarius Anne Cathrine Frøstrup (t.v) og statsautorisert revisor Liv Ørbeck.


I Ørbecks presentasjon av tallmaterialet ble det påpekt en stor forskjell i populasjonen ved at man ved undersøkelsen i Oslo registrerte 1177 bo, Kristiansand 218 bo, Tromsø 195 bo og Svolvær 137 bo. Tallene gir uansett en god indikasjon på situasjonen ved de aktuelle embetene.

I forholdet til bobehandlingstiden hadde Oslo et gjennomsnitt på 192 dager for alle bo, for Kristiansand var det samme tallet 340. Oslo var hadde en gjennomsnittlig timepris på kr. 667,- i innstillingsbo og kr 807,- i utlodningsbo. Konkursrådet kommer tilbake med en rapport i Konkursråd nr 23 og på våre nettsider.

Justitiarius Anne Cathrine Frøstrup sa seg meget fornøyd med tingenes tilstand i Oslo skifterett og byskriverembete. Frøstrup begrunnet resultatene med en spesialisert organisasjon med gode rutiner og stort volum i sakstilgangen. Skifteretten er meget kritiske ved valg av bostyrer, og er blitt flinkere til å følge opp bobehandleren om behandlingen skulle strekke ut i tid. Arbeidsfordelingen mellom Skifteretten og bobehandlerne har også blitt klarere. Til slutt berømmet Frøstrup jobben Konkursrådet har gjort ved å skape en felles virkelighetsforståelse i forhold til hva som bør anses som viktig for å effektivisere bobehandlingen.

Videre effektivisering av bobehandling
Etter presentasjonen holdt advokat Erling Opdal, Skattefogden ved Hanne Dyrnes og førstebyfogd Ernst Moe et innlegg hver.

Advokat Erling Opdal.


Opdal la i sitt innlegg spesielt vekt på den positive erfaringen med å få tildelt mange boer. Jobben blir mer interessant og det bidrar til å øke kompetansen. I forhold til en videre effektivisering av bobehandlingen så han for seg en større bruk av Internett i forholdt til boberetningene, men også når jobben gjøres ved utveksling av dokumenter og annen kommunikasjon. Opdal etterlyste også behovet for kurs og veiledning på et område - salg av aktiva for å øke dividenden i boene.

Sammenslåing av Skifteretten med Tingrett
Førstebyfogd Ernst Moe beklaget på det sterkeste nedleggelsen av Stavanger skifterett. I likhet med advokat Erling Opdal mente han at en vesentlig suksessfaktor for en effektiv bobehandling er å bevare Skifteretten som en egen organisasjon. Moe refererte til Verdensbanken, som anbefalte en egen domstol for behandling av konkurssaker. I Verdensbankens oversikt over 80 vestlige land hadde 76 egne skiftedomstoler. Norge går nå bort fra denne ordningen ved å legge ned Skifterettene, og tillegge Skifterettens tidligere arbeidsoppgaver til Tingrettene. Et tilnærmet samlet plenum var enige i at fravær av spesialdomstoler for konkursbehandling var en dårlig idé.

Dobbeltstraff ved konkurskarantene
Forholdet til dobbeltstraff ved konkurskarantene ble også denne gangen debattert. Ernst Moe mente at kun "uforsvarlig forretningsdrift" var grunnlag for å ilegge konkurskarantene. Førstestatsadvokat i Økokrim Håvard Holm opplyste at Høyesterett skal behandle tre saker i september om hvorvidt konkurskarantene er dobbeltstraff etter EMK, og mante til forsiktighet ved ileggelsen av konkurskarantene før denne tid.

Representanter fra Oslo politidistrikt.


Web levert av CustomPublish AS