Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Statsbudsjettet: Rekvirentansvaret øker 1. juli 2005

Regjeringen går i sitt budsjettforslag inn for å øke Justisdepartementets utgiftsposter relatert til den forventede økningen i rekvirentansvaret. Fra budsjettet kan en lese at statens driftsugifter foreslås økt med vel 10 millioner "som følge av at det foreslås å øke rekvirentansvaret i konkurssaker fra 20.000 kr til 50 ganger rettsgebyret med virkning fra 01.07.2005". Du kan lese mer om budsjettet i St.prp. nr. 1 2004-2005. Forslaget om økt rekvirentansvar og innføring av 5 % legalpant kan du lese om i Innst. O. nr. 59 2003-2004.

Web levert av CustomPublish AS