Studentstipendier fra Konkursrådet

Konkursrådet deler hvert semester ut stipendier à kr. 7 000,- til studenter som skal skrive masteroppgave på Juridisk fakultet. Temaet for oppgaven må ha relevans i forhold til Konkursrådets arbeid. Søknadsfristen er 15. november 2019 for masteroppgave våren 2020:

Les mer og søk om stipendet:

http://www.konkursradet.no/studentstipendier-fra-konkursraadet.5361650-304758.html

 

Web levert av CustomPublish AS