Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Tiltak for å skaffe midler til bobehandling

Konkursrådet har kommet med noen nye innpill i sin uttalelse nr 24. Det er idag for lite midler i mange bo til en tilfredsstillende bobehandling. Konkursrådets leder, sorenskriver Knut Rønning, uttaler at den eneste farbare vei for å rette på dette i prakis synes å være en pakkeløsning som innebærer at det tilføres midler til bobehandlingen fra flere kilder samtidig, men på en slik måte at de enkelte berørte aktører bare rammes i beskjeden grad.

Konkursrådet har gått inn for at boene, der det ikke fra før er midler, tilføres penger som hentes fra de gebyrene som betales for å få registrert foretak i Brønnøysundregistrene. Dette bør kombineres med en mindre hevning av rekvirentansvaret, en reduksjon i rettsgebyrene samt et subsidiært legalpant for boomkostninger maksimert til 2-3 % av pantets verdi.

Det har gjennom mange år vært et problem at det ikke er midler til å gjennomføre en forsvarlig bobehandling i innstillingbo. Er det ikke penger i boet, har en bare rekvirentansvaret på kr 20.000 å falle tilbake på. Når rettsgebyret trekkes fra, er det bare kr. 12.500 igjen til bobehandlingen. Dette kan i mange tilfeller være for lite til å få foretatt forsvarlige undersøkelser for å bringe på det rene om det foreligger erstatningskrav, omstøtlige transaksjoner, skjulte eiendeler og straffbare forhold i boene. Ligger det slik an, blir bobehandlingen ofte bare en formalitet uten særlig reell betydning.

Falkangerutvalget foreslo i 1993 en reduksjon i pantsettelsesadgangen kombinert med et legalpant for boomkostninger for å skaffe midler til en bedre bobehandling. Justisdepartementet fremmet bare det siste av disse forslagene for Stortinget da endringer i konkurslovgivningen ble behandlet i 1999. Dette forslaget falt også ved behandlingen i Stortinget. Justisdepartementet fikk i oppdrag av Stortinget å jobbe videre med saken.

Les uttalelse nr 24 i sin helhet.


Web levert av CustomPublish AS