Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Tolkningsuttalelser fra lovavdelingen

Justisdepartementets lovavdeling er et juridisk ekspertorgan for regjeringen og sentral-forvaltningen. En av avdelingens oppgaver er å avgi tolkningsuttalelser om gjeldende rett. Lovavdelingens uttalelser er rådgivende, men blir i praksis tillagt stor vekt. Nye uttalelser blir nå fortløpende lagt ut på internett, hvor en også finner en systematisk oversikt over alle uttalelser siden 1996. Uttalelsene om blant annet pante-, deknings- og gjeldsordningsloven finner du under Gjeldsforfølgningsrett.

Web levert av CustomPublish AS