Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Utredning om forenklinger i aksjeloven

1. juli 2010 ble det på regjeringens nettsider gjort kjent at Justis- og politidepartementet har gitt advokat Gudmund Knudsen i oppdrag å utrede spørsmål om forenkling av aksjeloven. Intensjonen med utredningsarbeidet var å sikre at aksjelovens regler er godt tilpasset behovene for de små og mellomstore selskapene. Oppdraget gikk blant annet ut på å vurdere om kravet til minste aksjekapital bør reduseres, og om man bør ha mindre strenge krav til innbetaling av aksjeinnskudd. Bakgrunnen for utredningen er de store endringene på selskapsrettens område siden vedtakelsen av aksjeloven i 1997, og særlig endringene på EØS-rettens område som har ført til den store økningen i antall NUF-selskaper i Norge. I utredningen ses det hen til EUs Small Business Act samt de innspill til konkrete forenklingstiltak som de senere årene er kommet fra bransje- og næringsorganisasjoner. Utredningen ble levert 11. januar 2011 og kan leses her:


http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/nyheter-europaportalen.html?contentid=630516&id=449646


Web levert av CustomPublish AS