Uttalelse nr. 51 - Revisjon av boregnskap

Denne uttalelsen er videreført som Konkursrådets anbefaling:

"Revisjon av Boregnskap"

Web levert av CustomPublish AS