Utvidet påmeldingsfrist til Konkursrådet grunnkurs i bobehandling 2019

UTVIDET PÅMELDING: Det er fortsatt noen få ledige plasser igjen på Konkursrådets grunnkurs i bobehandling i Molde 14. og 15. mai 2019. Mer informasjon om kurset og påmelding finnes her: 

http://www.konkursradet.no/konkursraadets-grunnkurs-i-bobehandling-molde-14-og-15-mai-2019.6182065-296667.html

Web levert av CustomPublish AS