Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Vederlagsfrie opplysninger fra regnskapsfører og revisor

Etter konkurslovens § 101 fjerde ledd, jf § 18 a, har et konkursbo samme rett som skyldneren til å få opplysninger fra skyldnerens regnskapsfører og revisor. Disse opplysningene har boet krav på å få vederlagsfritt. Bestemmelsen er kommentert i Ot. Prp. Nr. 26 (1998-199) side 211.

Boet har krav på opplysninger, men kan ikke kreve at regnskapsfører eller revisor foretar vurderinger på bakgrunn av disse opplysningene.

Konkursrådet har, etter innspill fra advokat Olaf Kristian Saggau Holm, utarbeidet to standardbrev som kan brukes.
 


Web levert av CustomPublish AS