Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Vil utrede personlig konkurs med gjeldssanering

Et flertall i Stortingets justiskomité vil ha utredet spørsmålet om adgangen til personlig konkurs med tilhørende gjeldssletting i Norge. Innstillingen om å utrede dette har sin bakgrunn i et privat forslag fra fem Stortingsrepresentanter om tiltak for å hindre en ny gjeldskrise. Flertallet er av den oppfatning at Stortinget bør kunne skaffe seg informasjon om alternative modeller for å hjelpe enkeltmennesker i en vanskelig situasjon. På denne bakgrunn vil flertallet støtte forslaget om å utrede muligheten for personlig konkurs og sletting av gjeld etter mønster av lovgivningen i USA. Du kan lese hele innstillingen fra Justikomiteén her.

Web levert av CustomPublish AS