Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Vil utvide lønnsgarantiordningen

Regjeringen går inn for å utvide dekningsperioden for lønnskrav fra tiden før arbeidsgivers konkurs. 

Per i dag er det kun lønnskrav som har forfalt de siste fire månedene før konkursens fristdag, som blir dekket av statens lønnsgarantiordning. I statsbudsjettet for 2013 går Regjeringen inn for å utvide ordningen til 12 måneder. I en pressemelding fra Arbeidsdepartementet går det fram at det særlig er utenlandske arbeidstakere som får større muligheter til dekning med de foreslåtte reglene: ”Disse har ofte dårlige norskkunnskaper og manglende kunnskap om og forståelse av det komplisert regelverket. Dette gjør det vanskelig å ivareta kravet om å inndrive utstående lønnskrav uten ubegrunnet opphold. Det er også grunn til å tro at utenlandske arbeidstakere aksepterer lønnsutsettelser og andre lovnader fra en useriøs arbeidsgiver i større grad enn norske arbeidstakere.”

Det maksimale beløp en arbeidstaker kan motta etter lønnsgarantiordningen vil fortsatt være 2 G, det vil si to ganger grunnbeløpet i folketrygden. 

 


Web levert av CustomPublish AS